MICROSOFT

Power Automate Process Mining

Power Automate Process Mining

Met process mining maak je op betrouwbare wijze het werkelijke verloop van een proces inzichtelijk op basis van data. Power Automate Process Mining helpt data-analisten en processpecialisten dieper inzicht in hun processen te krijgen.

Power Automate Process Mining visualiseert hoe transacties door processen lopen, wat doorlooptijden van verschillende processtappen zijn en welke medewerkers betrokken zijn bij de uitvoering van een processtap. Met behulp van Power Automate Process Mining kan niet alleen worden vastgesteld wat het meest voorkomende procesverloop is, ook afwijkingen ten opzichte van het gewenste procesverloop kunnen eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt. 

Wil je te weten komen of Power Automate Process Mining voor jou de juiste oplossing is? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en stel jouw vragen aan één van onze process mining experts!

  • Onderdeel van het Power Platform van Microsoft

  • "Bridge Between the Raw Data and the Organization"

  • Geschikt voor elk bedrijf; van MKB tot multinational

  • Processen analyseren op basis van 100% van de data

Processen ontdekken & Uitzonderingen Analyseren

Power Automate Process Mining biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het werkelijke verloop van processen binnen jouw organisatie. De procesflow is gebaseerd op 100% van de data afkomstig uit de systemen waarop jouw business draait. Door het gebruik van de varianten wordt eenvoudig inzichtelijk wat het meest voorkomende procesverloop is, maar ook welke alternatieve flows aanwezig zijn. Hiermee biedt process mining de kans om het werkelijke procesverloop te beoordelen op basis van de volledige datapopulatie.

Visualiseer het hele proces, pas filters toe en zoom in op de belangrijkste details. Er zijn legio mogelijkheden, denk aan:

  • Worden activiteiten overgeslagen, in verkeerde volgorde uitgevoerd, herhaaldelijke uitgevoerd?

  • Worden approvals ‘te snel’ gegeven?

  • Is er sprake van het doorbreken van functiescheiding?

Iedere uitzondering ten opzichte van het reguliere procesverloop is zichtbaar en kan op detailniveau worden onderzocht.

Uitgelichte functionaliteit

Process Compare
Vergelijk processen en krijg bijvoorbeeld inzicht in:

  • De verschillen in procesverlopen op basis van toegepaste filters, denk aan verschillende tijdsperioden of leveranciers.
  • De verschillen tussen het gewenste procesverloop (SOLL) en de werkelijkheid op basis van de data (IST).
  • Hoe werkelijke doorlooptijden zich verhouden tot doorlooptijden van een proces gesimuleerd met Process Simulation.

Hierarchical Process Mining
Ervaar een nieuwe dimensie in het interpreteren en vereenvoudigen van de process map zonder verlies van details. Zie welke procesactiviteiten worden uitgevoerd op welk niveau van de bedrijfsstructuur, websitestructuur, running systems en applicaties, of ieder ander activiteitenniveau. Laat de geaggregeerde gegevens en de process map aanpassen aan het niveau waarop jij je richt. Drill down of zoom uit, indien nodig.

AI-Powered Root-Cause Analysis
Gebruik machine learning algoritmes om verborgen verbanden in jouw procesdata bloot te leggen en te onderzoeken waar en waarom problemen zich voordoen. Verklein daarmee de kans dat het probleem zich nogmaals voordoet.

Business Rules
Conformance checking is een cruciaal onderdeel binnen ieder bedrijf. Als operationeel manager, proceseigenaar of bedrijfsanalist ben je verantwoordelijk voor het voldoen aan de gestelde KPI's en procesnormen. Met Business Rules monitor en controleer je eenvoudig of jouw proces aan deze KPI's en de gestelde normen voldoet.

Custom Metrics
Maak zelf de metrics die jij nodig hebt voor jouw procesanalyse en beperk je niet tot tot voorgedefinieerde functies. Creëer, bewerk en pas de metrics over de proces data aan om voor jou zinvolle en unieke inzichten te produceren, wat resulteert in een complexe, maar gedetailleerde procesanalyse.

Scroll naar boven