Process mining

Processen verbeteren

PROCESVERBETERING

Een van de toepassingsgebieden voor process mining is procesverbetering. Wanneer je aan de slag gaat met Lean Six Sigma kan process mining dienen als een zeer nuttig hulpmiddel. Hoewel Lean Six Sigma zeer gericht is op de mensen betrokken bij een proces, worden data en tools als process mining steeds meer ingezet. Process mining helpt een gedetailleerd inzicht te krijgen in de werkelijke procesflows op basis van data, waarbij bijvoorbeeld het herhaaldelijk uitvoeren van stappen (rework) en het uitvoeren van onnodige stappen eenvoudig inzichtelijk worden. Onnodige stappen, maar ook fouten en wachttijden worden ook wel aangeduid als 'waste'.

Wil jij te weten komen of onze ondersteuning door middel van process mining bij jouw (Lean Six Sigma) procesverbeteringsproject van toegevoegde waarde is? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en stel jouw vragen aan één van onze process mining experts!

 • Process mining als hulpmiddel bij Lean Six Sigma verbeterprojecten

 • Process mining is toepasbaar in iedere fase van DMAIC

 • Laat onze specialisten het process mining werk voor je doen of steek zelf je handen uit de mouwen

 • Blijf jouw proces continu monitoren op basis van data!

process mining mean duration
screen-_ControlBond-ControlTesting-1-1

Process mining en Lean Six Sigma

De Six Sigma verbeterstructuur bestaat uit verschillende fasen bekend als DMAIC: Define, Measure, Analyse, Improve en Control. Binnen elk van deze fasen kan process mining als aanvullende techniek worden ingezet. 

Define fase:

 • Het werkelijke probleem in kaart brengen. Door gebruik te maken van process discovery binnen process mining worden alle werkelijk uitgevoerde processtappen en de volgorde waarin deze zijn uitgevoerd gevisualiseerd. Op deze manier wordt op detailniveau inzichtelijk welke knelpunten zich manifesteren. Dit inzicht kan bijdragen het probleem scherp te krijgen. Onder andere de Root Cause Analysis functionaliteit kan hier tot waardevolle inzichten leiden. 
 • Critical to Quality (CTQ): Concrete meetbare doelstellingen ten aanzien van de waargenomen kwaliteit. Met name wanneer doelstellingen zich richten op snelheid (bewerkingstijden, wachttijden en doorlooptijden) of betrouwbaarheid (aantal fouten per X procesgangen) kan dit door middel van process mining goed inzichtelijk worden gemaakt. 
 • Het team motiveren! Een grote meerwaarde die wij signaleren bij vrijwel ieder process mining project is dat ook de personen betrokken bij de uitvoering van het proces zich bewust worden van de issues die er zijn. Tijdens een workshop waarbij de process mining inzichten worden besproken ontstaan vaak een goede inhoudelijke gesprekken over mogelijke oorzaken en verbeteringen.

Measure fase:

 • De huidige situatie in kaart brengen en onderbouwen met meetgegevens. Wanneer we hier met process mining aan de slag gaan, gaan we een niveau dieper dan tijdens de Define-fase. Waar het eerder ging op processtappen gaat het nu om de werkelijke 'clicks', welke activiteiten hebben klanten of medewerkers uitgevoerd bij een bepaalde processtap. Door process mining in te zetten ben je niet afhankelijk van de toch subjectieve beschrijving van een persoon, maar kun je het gesprek aan gaan gestoeld op data.
 • De data die we voor process mining gebruiken (event log) geeft onder andere inzicht in de activiteiten die plaatsvinden binnen het proces, de frequentie van deze activiteiten, doorlooptijden van de activiteiten, het meest voorkomende procesverloop etc. 

Analyse fase:

 • Root cause analyse, bepalen wat de bodemoorzaak van het probleem is. Naast een visgraatanalyse of 5 Why's kan ook process mining hierbij helpen. Doordat we het werkelijke procesverloop visualiseren aan de hand van het event log worden ongewenste handelingen, onnodige handelingen, handelingen met een hoge doorlooptijd etc. direct inzichtelijk.
 • Ook analyses van spreiding, procesvarianten, inzichten in verschillen tussen afdelingen / cases / klanten / producten etc. kunnen een belangrijke bijdrage leveren in deze fase. 

Improve fase:

 • Tijdens de improve fase worden verbeteringen en oplossingen bedacht, geselecteerd, aangescherpt en gepland, maar nog niet in productie gebracht. Een van de mogelijke verbetering is het implementeren van RPA, het geautomatiseerd uitvoeren van bepaalde processtappen. Natuurlijk kun je tijdens een pilot rond de mogelijke oplossingen gebruik maken van process mining om na te gaan of de oplossing het gewenste resultaat biedt. Gebruik bijvoorbeeld Process Simulation op bestaande processen om erachter te komen hoe een gesimuleerde verandering van een of meerdere procesvariabelen de totale resultaten kunnen beïnvloeden. 

Control fase:

 • Het implementeren, borgen en verbeteren van oplossingen. Process mining biedt uitstekende mogelijkheden om ad hoc of op continue basis het verbeterde proces te monitoren op basis van gestelde KPI's of KRI's. 
Process mining dashboard

PROCESS MINING, LEAN SIX SIGMA EN RPA

stap 1

Process mining maakt gebruik van een event log, bestaande uit minimaal een Case-ID (uniek kenmerk), Activity (handelingen) en Timestamp (datum/tijd waarop de processtap is uitgevoerd).

stap 2

De grootste uitdaging voor het gebruik van process mining zit hem in het verkrijgen en indien nodig aan elkaar knopen van de juiste data. Met onze jarenlange ervaring op dit gebied kunnen wij hierbij ondersteunen.

stap 3

Process mining biedt met name binnen de DMAIC-structuur ondersteuning door de werkelijke procesflows te visualiseren en statistieken ten aanzien van het proces te tonen op basis van log data.

step4-logo

RPA kan bij procesverbetering worden ingezet om bepaalde processtappen te automatiseren en daarmee potentieel kosten en/of tijd te besparen. Process mining kan RPA-kandidaten in kaart brengen, mogelijke resultaten simuleren en resultaten monitoren.

Scroll naar boven