GRC

ComplianceBond van Diligent

COMPLIANCEBOND

Naleving van de steeds veranderende standaarden en eisen vanuit regelgeving is als bedrijf essentieel. ComplianceBond helpt je het overzicht te bewaken in de mate van compliance van jouw organisatie en dit organisatiebreed te versterken. Haal compliance management uit spreadsheets en van SharePoint, verminder de last die gepaard gaat met compliance, het risico op hiaten en vergroot de samenwerking tussen verschillende afdelingen.

Breng requirements in kaart en verminder de tijd die wordt besteed aan het documenteren en het testen van compliance. Automatiseer tests ten behoeve van real-time compliance monitoring en prioriteer de beschikbare tijd voor key issues. Met de built-in rapportages zorg je voor duidelijk overzicht voor het management en het bestuur. Bovendien kun je eenvoudig aan toezichthouders aantonen dat je aan alle eisen voldoet. 

"Simplify and centralize regulatory compliance management, minimize risk exposure, and share one-click, real-time reporting."

Wij hebben een nieuw merk gelanceerd gericht op data-driven GRC. We combineren control monitoring met process mining voor doorlopend inzicht in control en compliance. We zien je graag op conify.nl voor meer informatie over ComplianceBond.
Scroll naar boven